Hướng dẫn, kinh nghiệm du lịch Thái Lan tham gia lễ hội té nước

Hướng dẫn, kinh nghiệm du lịch Thái Lan tham gia lễ hội té nước

Tết Songkran là tết cổ truyền của người dân Thái Lan, đồng thời cũng là lễ hội lớn nh…