Khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của đồng hoa cải dầu ở Perth, Úc

Khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của đồng hoa cải dầu ở Perth, Úc

Tháng 9, hoa canola (hoa cải dầu) bắt đầu nhuộm vàng những cánh đồng vùng Nam Úc,  đặc biệt l…