Tháng 11 du lịch Chiang Mai tham dự lễ hội thả đèn trời

Tháng 11 du lịch Chiang Mai tham dự lễ hội thả đèn trời

Bạn có thể du lịch ở bất kỳ nơi đâu mình thích nhưng tháng 11 thì bạn đừng bỏ qua cơ h…