Bay Sài Gòn – Thái Lan tháng 10 chỉ 1.770.000 khứ hồi

Bay Sài Gòn – Thái Lan tháng 10 chỉ 1.770.000 khứ hồi từ Air Asia, đây là chương trình khuyến…