Air Asia tung vé rẻ khắp Châu Á, Châu Úc và New Zealand chỉ từ 34 USD

Air Asia tung vé rẻ khắp Châu Á, Châu Úc và New Zealand chỉ từ 34 USD

Air Asia chào đón tháng 6 với ngập tràn vé rẻ đi Châu Á, Châu Úc và New Zealand với mức ch…